İş Sağlığı ve Güvenliği

Artı Yapı İnşaat üretim faaliyetlerini yürütürken çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini korumayı amaç bilmiş ve bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesiyle yaklaşmaktadır.

  • İş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmek ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
  • İnşaat sahası içerisinde sürekli olarak baş koruyucu donanımlar olan baretler, başlıklar ve kasklar kullanmak.
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymak.
  • Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik vermek.